Undervejs i skæreprocessen er der måske skiftet skæreblad, skærevinkler er optimeret, småfejl er rettet – alt sammen helt uden indgriben fra brugers side.

Resultatet er en tidsbesparende skæreproces, der supplerer det naturlige arbejdsflow i laboratoriet og muliggør bedre udnyttelse af anden teknologi samt minimerer risikoen for flaskehalse – f.eks. ved at lade skæreprocessen køre natten over, så de ønskede snit er klar næste morgen.

Høj standard

AS-41M0 har en lang række avancerede faciliteter som standard.

Automatisk udskiftning af skæreblad

Skærebladets tilstand monitoreres løbende, og bladet udskiftes automatisk, hvis der observeres knivmærker i snittet.

Automatisk støvsugning

Paraffin og andet overskydende materiale fra skæringen suges væk for at opretholde en høj standard.

Automatisk justering af skærevinkel

Alle blokke justeres automatisk til den optimale vinkel i forhold til mikrotomkniven.

Ultra præcis skæring og montering

Maskinen producerer snit med meget stor ensartethed i tykkelse, fordi skæringen foregår med præcis timing ved en kontrolleret temperatur.

Nem at udbygge

AS-410M kan udbygges og tilpasses med et stort udvalg af ekstraudstyr.

Kodelæser og prøveidentifikation

Stregkoden på kassetten aflæses, og informationer fra denne samt LIS printes direkte på objektglasset, hvilket mindsker risikoen for menneskelige fejl.

Automatisk overfladegenkendelse

Maskinen kan indstilles til at registrere vævsoverfladen fotografisk, så snittene skæres med størst mulig vævsoverflade i blokken.

Tekniske specifikationer
Blok kapacitet 6, 24 eller 96 blokke
Objektglaskapacitet 1 holder 100 objektglas eller 4 holdere af 100 objektglas
Snittykkelse 3-4µm
Procestid Ca. 2 ½ min/blok
Blokstørrelser Anbefalet blokstørrelse er 24x24mm, 24x30mm, 23x31mm, 24x37mm

AS-410M kan snitte mindre blokke, men uden den automatiske justering af blokken i forhold til mikrotomkniv.

Højde på blokke 5-14mm.

Kvalitetsmuligheder CCD-kamera samt software til autotrimming.

Stregkodelæser til interne print.

CCD-kamera og software til kvalitetscheck knivmærker og andre artefakter.

Funktion med mulighed for at placere to snit på objektglas.

Ekspansionspakke til kommunikation med LIS systemer.

Kontaktperson:

Ina Lund

Business Development Manager
ina.lund@axlab.dk

Amalie Onink

Kontaktperson:

Amalie Onink

Application Manager
amalie.onink@axlab.dk